25497
1
قوانين عمومي
الف) قانون مبارزه با پولشويي
قانون مزبور مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1386/11/17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
جهت اطلاعات بيشتر اينجا را كليك كنيد.

ب) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد
در راستاي اجراي اصل يكصدو بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون مزبور در تاريخ 1387/07/29به تصويب مجلس شوراي اسلامي و پس از پاره‌ايي اصلاحات در تاريخ 1390/08/07 به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است و بدين ترتيب با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت شده است.
جهت اطلاعات بيشتر اينجا را كليك كنيد.
1397/04/19
Powered by DorsaPortal