4297
1
سياست هاي اعطاي پاداش به هيات مديره

ميزان اعطاي پاداش به هيات مديره شركت بيمه البرز(سهامي عام) در مجمع عمومي ساليانه و بر اساس قانون تجارت تعيين مي شود
1395/06/06
Powered by DorsaPortal