11296
1
سياست هاي تقسيم سود به سهامداران

ميزان و نحوه ي تقسيم سود به سهامداران در مجمع عمومي ساليانه و بر اساس قانون تجارت تعيين و از طريق روزنامه رسمي و سايت شركت اطلاع رساني مي شود.
1396/09/26
Powered by DorsaPortal