4305
1
سياست هاي تقسيم سود به سهامداران

ميزان و نحوه ي تقسيم سود به سهامداران در مجمع عمومي ساليانه و بر اساس قانون تجارت تعيين و از طريق روزنامه رسمي و سايت شركت اطلاع رساني مي شود.
1395/06/06
Powered by DorsaPortal