اطلاعيه امداد خودرو
شركت بيمه البرزهيچگونه ارتباط كاري و يا قراردادي با موسسات وشركت هاي امداد خودرواز جمله امداد خودروي البرز ندارد و هيچ تخفيف و يا تسهيلاتي به دارندگان كارت هاي امداد خودرو ارايه نمي كند. بديهي است هيچگونه مسئوليتي در اين باره متوجه بيمه البرز نمي باشد.
Powered by DorsaPortal