خودرو

جبران کننده خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، سرنشینان آن و اشخاص ثالث

مسئولیت

آتش سوزی

در بیمه آتش سوزی ، ساختمان و کلیه کالاها و لوازم موجود در آن در مقابل خطر آتش سوزی ، انفجار و صاعقه بیمه می شود

عمر و پس انداز

بیمه‌های زندگی (عمر و مستمری) یکی از شاخه‌های مهم بیمه‌های بازرگانی است. بیمه‌های حوادث شخصی، بیمه‌های درمان و سلامتی، بیمه‌های باربری، بیمه‌های آتش‌سوزی، بیمه‌های خودرو، بیمه‌های مسئولیت، بیمه‌های مهندسی و بیمه‌های مخصوص نیز از جمله شاخه‌های دیگر بیمه‌های بازرگانی هستند

اشخاص

بيمه اشخاص رشته ای از بيمه است که موضوع آن تامين آرامش برای بيمه گذار در مقابل نگراني هاي مربوط به معيشت او در دوران کهولت و يامعيشت خانواده اودر هنگام بروزحوادث پس ازفوت ونيز تامين هزينه درمان خودوخانواده در قبال این خطرات است.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.