راهنماي خريد بيمه نامه هاي عمر و حوادث


 براي خريد بيمه نامه عمروحوادث توصيه مي شودبه يكي از شعب/نمايندگي هاي ذيل مراجعه وقبل ازخريدازمزاياي آن مطلع وسپس اقدام به خريدبيمه نامه نماييد.
اين بيمه نامه ها خطرات فوت،نقص عضو،جبران هزينه هاي پزشكي ناشي ازحادثه وغرامت روزانه راتحت پوشش قرارمي دهد.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.