باربری

1

شرايط بيمه نامه باربری

شرايط بيمه نامه: ۱- شرط C با عدم تحويل ۲- شرطB با خطرهاي دزدي،قلاب زدگي،آبديديگي،روغن زدگي،شكست ،خسارت ناشي از كالاي مجاور و ريزش به انضمام عدم تحويل ۳- شرط A كه كليه خطرات به غير از استثنائات تحت پوششش ميباشد. ۴- توتال لاس(total loss) ۵- شرط ترانزيت

2

راهنماي خريد بيمه نامه هاي باربري

3

مراحل صدور بيمه نامه هاي باربري

4

فرآيند پرداخت خسارت بيمه باربري

5

شرايط پرداخت حق بيمه هاي باربري

6

نحوه پرداخت خسارت بيمه هاي باربري

7

مهلت اعلام خسارت بيمه هاي باربري

8

مدارك مورد نياز پرداخت خسارت بيمه هاي باربري

9

نحوه مقايسه حق بيمه باربري

10

اصطلاحات بيمه هاي باربري

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.