وزیر اقتصاد تاکید کرد: هسته های اندیشه ورزی باید كانون تبدیل ایده‌های خلاقانه و نوآور به پیشنهادات سیاستی اثربخش باشند

  • 1398/04/12

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند طی سخنانی در جلسه شورای راهبری هسته های اندیشه ورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با حضور، روسا، دبیران و برخی از معاونین و مسئولین وزارتخانه مزبور برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای طرح موضوع تشکیل هسته های اندیشه ورزی، اصرار ما بر این بود که ترکیب اعضای هسته ها را تنهاخودمان تعیین نکنیم. به همین خاطر، ازکمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی، دانشکده های اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اتاق بازرگانی صنایع، معادن، کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به عنوان نمایندگان متشکل بخش خصوصی ، درخواست کردیم نمایندگان خود را برای حضور در هسته های اندیشه ورزی به ما معرفی نمایند. چون معتقدیم آنها خود بهتر به این موضوع واقفند که کدام افراد، برای حیطه کاری ما مناسب تر هستند. هر چند در این بین مواردی هم بود که بطور مستقل، از صاحب نظران برجسته برای حضور در هسته های اندیشه ورزی دعوت بعمل آوردیم.

وی افزود: یکی از زمینه های مورد تاکید ما در ارتباط با کارکرد هسته های اندیشه ورزی، ارائه ایده های مناسب برای اجرایی کردن فعالیت های ذاتی وزارت اقتصاد و نیز مواجهه با شرایط اقتصادی روز کشور، مثل شیوه های تامین مالی در شرایط تحریم و کنار گذاشتن محدودیت های بوجود آمده در مبادلات ارزی است.

دژپسند تصریح کرد: از نظر ما، هسته های اندیشه ورزی، به هیچ وجه یک ابزار صرف برای ارزیابی فعالیت های وزارت اقتصاد نیستند، اگر چه، یکی از کارکردهای آنها همین است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه هسته های اندیشه ورزی می توانند محلی برای بررسی طرح ها و پیشنهادات درون و بیرون دولت، در فضایی به دور از تعصب و حساسیت های موجود باشند، اظهار داشت: بعضا پیش آمده است، مواردی که برخی دلسوزان، طرح هایی به منظور حل سریع مشکلات کشور ارائه داده اند ، را جهت بررسی، به هسته های اندیشه ورزی ارجاع داده و نظر نهایی را از آنها گرفته ایم.

وی افزود آن نکته ای که در این فرآیند حائز اهمیت است آن است که در اینجا دیگر دولت و وزارت اقتصاد نیست که نظر میدهد؛ بلکه یک جمع مستقل تخصصی و طبیعتا فارغ از تعصبات و جانبداری های احتمالی است که به بررسی پیشنهادات پرداخته و در ادامه احتمال پذیرش نظر آنها از سوی دیگر صاحب نظران بسیار بیشتر است.

دژپسند با بیان اینکه ما در کارهای پژوهشی و دانشگاهی، لزوما دنبال تایید اقدامات دولت و وزارت اقتصاد نیستیم، تصریح کرد: چه بسا گاهی باید جلوی برخی رویه های خطا گرفته شود که این خود، نوعی حرکت رو به جلو محسوب می شود.

وزیر اقتصاد با تشریح چگونگی انتخاب ترکیب روسا، نایبان رییس و دبیران هسته های اندیشه ورزی، بر لزوم جمع بندی صحیح و مناسب موضوعات و مباحث جلسات هسته ها از سوی ایشان و نیز پیگیری سرانجامِ مصوبات و خروجی های جلسات توسط معاونت مربوطه در وزارت اقتصاد تاکید کرد.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود، حیطه فعالیت هسته های اندیشه ورزی که بالغ بر 200 نفر از صاحب نظران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اساتید دانشگاه ها، نمایندگان بخش خصوصی و همکاران وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه های اجرایی کشور در جلسات آن حضوری مستمر و فعالانه دارند را، کلیه وظایف و ماموریت های وزارت اقتصاد به عنوان متولی اقتصاد کشور عنوان و بر برگزاری منظم تر جلسات هسته های اندیشه ورزی تاکید کرد.

این گزارش حاکی است، در این جلسه، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و خروجی های هسته های اندیشه ورزی وزارت اقتصاد، اعضای جلسه به طرح نظرات و پیشنهادات خود به منظور بهبود عملکرد هسته های مذکور پرداختند.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.