از سوی وزیر اقتصاد انجام شد؛ تقدیم اصلاحیه صورت حساب عملكرد بودجه سال 1396 و سنوات قبل به هیات دولت

  • 1398/06/27

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در نامه تقدیم گزارش اصلاحیه صورت حساب عملکرد بودجه سال 1396 و سنوات قبل از سوی دکتر فرهاد دژپسند به هیات دولت، می خوانیم: این گزارش با استفاده از سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (سناما) مطابق عناوین و تقسیمات مندرج در قوانین بودجه سنوات مذکور تهیه و تنظیم شده و نمایانگر عملکرد بودجه آن دسته از دستگاه هایی است که از آذرماه سال 1397 (موعد ارایه صورت حساب عملکرد بودجه سال 1396) تا این تاریخ، حساب سال 96 و همچنین سنوات قبل را ارایه داده یا نسبت به رفع اشکال حساب های خود اقدام کرده اند. 

بنابر این گزارش، وزارت اقتصاد بر اساس بند (5) ماده (4) قانون تفریغ بودجه سال های پس از انقلاب مصوب سال 1365 مجلس شورای اسلامی، مکلف است اصلاحیه صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور را تهیه و به هیات وزیران تقدیم نماید تا پس از تایید به دیوان محاسبات کشور ارسال شود.

 

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.