انتصابات جدید در بیمه البرز

  • 1399/06/29

طی احکام جداگانه ای از سوی محسن پورکیانی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره بیمه البرز یازده تن از روسای شعب منصوب گردیدند.

به گزارش روابط عمومی بیمه البرز براساس این احکام حجت اله گیو به سمت رئیس شعبه بروجرد ، محسن بزرگ زاده خالد آبادی به سمت رئیس شعبه ونک ، فتاح مشاریان به سمت رئیس شعبه زنجان ، داریوش مقصودی به سمت رئیس شعبه نوشهر ، محمد مرشدلو به سمت رئیس شعبه سبزوار ، بهزاد علی پناهی به سمت رئیس شعبه خرم آباد و علی اکبر جعفری به سمت رئیس شعبه آمل منصوب شدند .

همچنین کورش کمالی رئیس سابق شعبه بجنورد به ریاست شعبه شاهرود ، محمد علی ذبیحی رئیس سابق شعبه سبزوار به ریاست شعبه بجنورد ، نعمت حسینی نیاکانی رئیس سابق شعبه آمل به سمت ریاست شعبه ساری و محمود اسمعیل پناه رئیس سابق نوشهر به ریاست شعبه تنکابن منصوب گردیدند.

در حکم مدیرعامل بیمه البرز روسای جدید شعب آمده است :

انتظار دارم با حسن تدبیر ضمن رعایت ضوابط و مقررات در راستای منافع شرکت با بهرمندی و بکارگیری توانایی و دانش همکاران و شبکه فروش و با تکیه بر اصول راهبردی و سیاست های ابلاغ شده ، اقدامات لازم در جهت استفاده بهینه از ظرفیت های موجود استان و توسعه متوازن و سودآور پرتفوی با محوریت افزایش سهم بیمه نامه های خرد ، جذب بیمه گزاران جدید ، تحقق برنامه های عملیاتی ، ارتقای کیفیت خدمات ، افزایش اعتماد مشتریان ، پایش مستمر عملکرد شعبه و شبکه فروش تحت سرپرستی به لحاظ کمی و کیفی ، رعایت انظباط مالی ، افزایش همدلی ، وفاداری و تعهد سازمانی را به عمل آورید.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.