سازمان و مديريت شركت های بيمه

مولفان: محمدابراهيم امين و سحر كمالخاني، تاريخ انتشار: چاپ اول سال ۱۳۸۷

 

اين كتاب شامل سه فصل تعريف بيمه،عناصر تعريف و شناسايي كاركردها، ساختار صنعت بيمه و الگوي پيشنهادي است. هدف از انتشار اين كتاب برطرف كردن نياز دانشجويان رشته مديريت بيمه است كه البته مديران ارشد شركتهاي بيمه، پژوهشگران و محققان در فعاليت بيمه گري، علاقه مندان به سرمايه گذاري در شركتهاي بيمهو اعضاي مجمع اين شركتها نيز از مطالعه اين كتاب بهره خواهند برد.

 
 

بهاي هر جلد : ۶۰۰۰۰ ريال

كتاب در حال حاضر موجود نيست

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.