كليات و اصول بيمه های بازرگانی

مولف: عباس گلچينيان، تاريخ انتشار: چاپ دوم سال ۱۳۸۷

 

در چاپ دوم اين كتاب بخش هاي شناخت بيمه گران و مستندات قانوني بيمه گران اضافه شده است. چاپ اول اين كتاب در آبان ماه ۱۳۸۵ منتشر شده است.

 
 

بهاي هر جلد : ۳۵۰۰۰ ريال

كتاب در حال حاضر موجود نيست

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.