هزينه سرمايه شركت های بيمه

ترجمه: اميرحسين توكلي، تاريخ انتشار: سال ۱۳۸۴

 

اين كتاب به ارايه بخشي از دستاوردهاي نوين صنعت بيمه جهان به نام هزينه سرمايه شركتهاي بيمه مي پردازد.هزينه سرمايه يكي از عوامل كليدي در هدايت شركت است. كتاب مذكور با در نظر گرفتن مسايل تعيين هزينه سرمايه براي در شركت هاي بيمه ازچهار رويكرد خاص به تبيين نظريه هزينه سرمايه در شركتهاي بيمه و روشهاي مرسوم براي محاسبه برآورد هزينه مي پردازد.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.