آتش سوزی- انفجار

مولف: عزيزاله بيات، تاريخ انتشار: سال ۱۳۷۲

 

هدف از انتشار اين كتاب افزايش سطح آگاهي افراد جامعه از ماهيت عوامل به وجود آورنده خطر در راستاي كاهش اينگونه خسارات است. اين كتاب حاصل تجربيات كارشناسان آتشسوزي و دوباره رو شهاي مقابله با خطرات آتش سوزي و انفجار و همچنين تشريح اصطلاحات فني است كه افراد با هرسطحي از معلومات علمي مي توانند از آن بهره گرفته و نيازهاي كاربردي و پژوهشي خود را بر طرف سازند.

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.