آگهی مزایده عمومی - تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
 
آگهی  مزایده عمومی
شرکـت بیـمه الـبرز( سهامی عام ) به شماره ثبت ۶۷۹۶ در نـظـر دارد ۲۹ دستگاه انواع وسائط نقلیه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
عـلاقـــمندان مـی تواننـد جــهت دریــافـت اسـناد مـزایــده از ساعـت ۸ صبح روز شنبه مـورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
لغایت ساعت ۳۰ /۱۵ روز چهارشنبه مـورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
همه روزه به جزء ایام تعطیل به دبیرخانه شرکت واقع درخیابان سپهبد قرنی نبش کوچه حقیقت طلب شماره ۲۲۸ (ساختمان شماره ۲ ) و همچنین به سایت بیمه البرز به نشانی www.alborzInsurance.ir  مراجعه فرمایند.
 

با ما در ارتباط باشید

با ما باشید تا از آخرین اخبار بیمه ای مطلع شوید.