مديرعامل بيمه البرز اعلام كرد: رشد 26 درصدي بيمه عمر در 10 سال گذشته
مدير عامل بيمه البرز اعلام كرد: در ده سال گذشته بيمه هاي عمر 26 درصد رشد كرده است به طوري كه اكنون سهم بيمه هاي عمر در سبد پرتفوي صنعت بيمه به 13.5 درصد رسيده است كه رشد قابل توجهي بوده اما كافي نيست.
  سيد رسول تاجدار در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: اكنون سهم بيمه هاي عمر در سبد پرتفوي صنعت بيمه به 13.5 درصد رسيده است كه رشد قابل توجهي بوده اما كافي نيست.
وي گفت: رشد صنعت بيمه در كشور در شرايطي رخ داده است كه تاكنون حتي يك ريال هم از بودجه دولت دريافت نكرده و ماليات ها و عوارض مختلفي را نيز به دولت پرداخته است و حتي با ارايه پوشش هاي بيمه اي، هزينه هاي اجتماعي تحميلي به جامعه را نيز پوشش داده است.
تاجدار يادآوري كرد: خوشبختانه در چهار سال گذشته تعداد حوادث رانندگي كاهش چشمگير و قابل توجهي داشته است اما با اين حال در سال 1395، 15 هزار و 900 كشته و حدود 333 هزار نفر مجروح حوادث جاده اي و رانندگي در كشور داشته ايم كه تمام خسارت و هزينه هاي آن را صنعت بيمه مديريت و پرداخت كرده است و شركت هاي بيمه ضمن اين‌كه به تعهد و وظيفه خود عمل كرده اند مانع از اين شده اند كه يك هزينه اجتماعي سنگين به دولت تحميل شود.
وي افزود: بر اساس آمار اعلام شده ، از تعداد 333 هزار مصدوم حوادث رانندگي در سال گذشته هشت درصد مصدومان مادام العمر دچار معلوليت شده اند كه هزينه هاي سنگين آنها را صنعت بيمه تقبل مي‌كند و بدين ترتيب يك بار اجتماعي را از دوش دولت برمي‌دارد.
وي به راه اندازي سامانه نظارت الكترونيكي (سنهاب) در صنعت بيمه اشاره كرد و گفت: بيمه مركزي امروز به صورت برخط بر عملكرد شركت هاي بيمه نظارت مي كند كه گام مهمي براي جلوگيري از خطا و تقلب در اين صنعت است.
وي با استقبال از تدوين آيين نامه هاي حاكميت شركتي و الزام شركت هاي بيمه براي داشتن حاشيه توانگري از سوي بيمه مركزي را براي بهبود شرايط فعاليت در اين صنعتف گفت: تفكيك مسئوليت در شركت هاي بيمه با مالكيت آن در دنيا سابقه 100 ساله دارد و به نظر مي رسد صنعت بيمه در ايران نيز بايد با اجراي حاكميت شركتي، نظارت را از بخش اجرا تفكيك كند.
وي به تاكيد بيمه مركزي بر افزايش ذخاير شركت هاي بيمه بويژه در رشته بيمه شخص ثالث اشاره كرد و آن را براي حفظ حقوق بيمه گزاران دانست.
به گفته وي، صنعت بيمه ايران به تجربه شركت هاي بيمه خارجي بويژه در حوزه سرمايه گذاري نيازمند است تا بتواند وجوهي را كه از محل بيمه نامه ها جمع آوري مي كند، بخوبي سرمايه گذاري كند تا در آينده قادر به ايفاي تعهدات خود باشد.

* بازدهي صنعت بيمه 12 درصد است
مديرعامل بيمه البرز يادآوري كرد نخستين بيمه دولتي واگذار شده به بخش خصوصي به شمار مي رود و با 260 ميليارد ريال سرمايه وارد بورس شد و اكنون چهار هزار ميليارد ريال سرمايه دارد و
وي سهم اين شركت از بازار بيمه كشور را 6.8 درصد اعلام كرد و گفت: از ابتداي امسال تا پايان آبان ماه 14 هزار ميليارد ريال حق بيمه صادر و هشت هزار ميليارد ريال خسارت پرداخت شد.
وي بودجه پيش بيني شده اين شركت براي امسال را 19 هزار ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: نرخ بازدهي بورس 24 درصد، مسكن 27 درصد، بازار ارز 14 درصد و بانك 19.5 درصد برآورد مي شود، صنعت بيمه نرخ بازدهي 12 درصدي دارد.
وي اظهار داشت: بازدهي پايين صنعت بيمه در مقايسه با ديگر بازارها سبب شده تا شركت هاي بيمه طي پنج سال گذشته نتوانند افزايش سرمايه چهار هزار ميليارد ريالي مورد نظر دولت را محقق كنند.

*بازگشت عقلانيت به صنعت بيمه
اين مدير صنعت بيمه گفت: حدود چهار سال پيش كه تعرفه ها در صنعت بيمه برداشته شد، شاهد يك بي نظمي در بازار بوديم و برخي شركت ها براي صدور بيمه نامه هاي بيشتر، تعرفه هاي نامتعارف مطرح مي كردند كه تهديدي براي شركت هاي بيمه بود اما از نيمه دوم پارسال عقلانيت به بازار بازگشته است و انتخاب بيمه گران نه بر مبناي قيمت بلكه بر اساس خدماتي كه به بيمه گذار ارايه مي كند، انجام مي شود.

* تفكيك بيمه عمر ضروري است
مديرعامل بيمه البرز در ادامه در پاسخ به ايرنا درباره الزام بيمه مركزي براي تفكيك حساب هاي بيمه عمر از غيرعمر در صورت هاي مالي خود گفت: اين تفكيك در دنيا تجربه شده است و در دنيا ديگر شركت هاي جنرال كه در هر دو حوزه عمر (Life) و غيرعمر (Non-Life) را پوشش دهند، وجود ندارد زيرا بيمه عمر حساسيت ها، تعهدات و ريسك هاي بالايي دارد.
وي اظهار داشت: بيمه عمر نظارت دقيق مي خواهد زيرا شركت بايد براي 20 سال آينده به بيمه گذار تعهد بدهد كه اين امر در كشوري چون ايران كه شرايط اقتصادي خاصي چون تغييرات تورم و نرخ سود حساب هاي بانكي را دارد، دشوار است.
وي يكي از اقدام هاي خوبي بيمه مركزي را تعيين نرخ فني حداكثري و حداقلي در بيمه هاي عمر عنوان كرد و گفت: وقتي صنعت بيمه در مجموع 12 درصد بازدهي دارد، چگونه مي تواند سود 27 درصدي در رشته بيمه عمر بدهد.
وي خاطر نشان كرد كه بر اساس آيين نامه بيمه مركزي، حداكثر نرخ فني بيمه عمر 16 درصد و حداقل 10 درصد محاسبه مي شود.
تاجدار سهم بيمه عمر از سبد پرتفوي اين شركت را 3.5 درصد اعلام كرد و گفت: منابع حاصل از بيمه عمر بيمه البرز در حساب هاي سپرده بلندمدت بانكي نگهداري مي شود و سالهاست كه حساب هاي آن از ديگر رشته ها مجزا شده است.
وي در پاسخ به اينكه كاهش نرخ سود در نظام بانكي، صنعت بيمه را متاثر مي كند، گفت: اين كار سبب كاهش سود 2 تا 3 درصدي در صنعت بيمه شود و از اين رو شركت ها بايد اين كاهش را از سرمايه گذاري در بازارهاي ديگر تامين كنند.

*تشكيل 9 هزار پرونده درباره زلزله كرمانشاه
مديرعامل بيمه البرز در ادامه نشست به زلزله اخير كرمانشاه و جان باختن 521 نفر از هموطنان در اين حادثه اشاره كرد و گفت: بررسي ها نشان مي دهد فقط سه تا پنج درصد از واحدهاي مسكوني خسارت ديده، پوشش بيمه داشته اند.
وي افزود: انتظار مي رود در كنار گسترش چتر پوشش هاي بيمه اي در كشور، وجدان كاري و نظارت ها در ساخت و سازها در كشور نيز افزايش يابد تا در صورت بروز حوادث غيرمترقبه، خسارات ناشي از آن نيز به حداقل برسد.
تاجدار پايين بودن عمر مفيد ساختمان ها را يكي از مشكلات صنعت ساختمان و نيز صنعت بيمه عنوان كرد و گفت: در حالي كه عمر مفيد ساختمان ها در برخي كشورها بيش از 100 سال است، در ايران زير 25 سال برآورد مي شود.
وي با بيان اينكه بيمه البرز 9 هزار پرونده خسارت در زمينه زلزله كرمانشاه داشته است كه خسارت وارده به آنها از 3 ميليون ريال تا 300 ميليون ريال را در بر مي گيرد، گفت: در اسرع وقت خسارت ها را ارزيابي و بيمه گذاران پرداخت مي كنيم.
وي خاطر نشان كرد: هرچند ممكن است پرداخت خسارت به بيمه گذاران مطلوب نباشد اما ايفاي تعهد از سوي بيمه گر مي تواند آن را به ابزاري براي ترويج فرهنگ بيمه تبديل كند.
مديرعامل بيمه البرز به لايحه دولت براي ايجاد صندوق بيمه حوادث همگاني اشاره كرد و با يادآوري اينكه به دليل برخي ايرادهاي شوراي نگهبان، اين لايحه هنوز نهايي نشده است، گفت: در صورت تاسيس اين صندوق، نوعي پوشش پايه اي بيمه براي تمام ساختمان هاي كشور در نظر گرفته مي شود و پوشش هاي تكميلي نيز قابل خريد است.
وي ايجاد اين صندوق را يكي از راهكارهاي دولت براي مقابله با خسارات ناشي از حوادث طبيعي به سازه ها در كشور دانست و گفت: طبق اين لايحه و در صورت تصويب نهايي، طي يك دوره 10 ساله، تهيه پوشش بيمه نامه براي ساختمان هاي مسكوني به مردم واگذار مي شود.

*معافيت مالياتي سبب گسترش صنعت بيمه مي شود
خبرنگاري درباره اثر اعمال معافيت از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بر اين صنعت پرسيد كه تاجدار گفت: هرچند اين معافيت اثر مستقيمي بر سود و زياد صنعت بيمه ندارد اما سبب كاهش 9 درصدي هزينه هاي بيمه در سبد خانوار مي شود كه مي تواند به فروش بيشتر بيمه نامه منجر شود.
وي خاطر نشان كرد: رشته درمان كه 24 درصد صنعت بيمه را در بر مي گيرد، از ماليات بر ارزش افزوده معاف است.

* لزوم ذخيره گيري مناسب در شركت هاي بيمه
نايب رييس هيات مديره بيمه البرز درباره اصرار بيمه مركزي براي تامين كسري ذخاير شركت هاي بيمه اظهار داشت: مشكل عمده صنعت بيمه در كسري ذخاير به رشته شخص ثالث باز مي گردد كه حدود 6 درصد است؛ هرچند اين درصد جاي نگراني ندارد اما بايد شركت ها حساسيت لازم را داشته باشند و از منابع ديگر چون بيمه عمر اين كسري را جبران نكنند.

*صدور اوراق بيمه اي در آينده نزديك
تاجدار از برنامه بيمه البرز براي صدور اوراق بهادار بيمه اي به جاي واگذاري بيمه اتكايي به خارج از كشور در آينده نزديك خبر داد و گفت: اكنون صنعت بيمه دنيا به جاي بيمه اتكايي به صدور اوراق بهادار بيمه اي روي آورده است تا ريسك هاي وارده را به حداقل برساند.
وي افزود: در حال رايزني با بورس هستيم تا حدود 400 ميليارد ريال اوراق بهادار بيمه عرضه كنيم.
وي درباره شرايط واگذاري بيمه اتكايي به خارج از كشور پس از برجام گفت: به استثناي انگليس كه در نقل و انتقالات مالي با اين كشور با مشكل و محدوديت رو به رو هستيم، مشكلي براي مراودات مالي با ديگر كشورها وجود ندارد.
وي در پاسخ به ايرنا درباره رتبه بندي شركت هاي بيمه در ايران اظهار داشت: حدود 40 شركت رتبه بندي بين المللي وجود دارد كه 10 شركت نخست آنها به دليل داشتن سهامداران آمريكايي رغبتي براي حضور در بازار ايران ندارند.
تاجدار افزود: البته امروز بيمه البرز جلسه اي با مسئولان شركت كاپيتال اينتليجنس كه از شركت هاي رتبه بندي بين المللي است، داشت تا رتبه اعتباري آن مشخص شود.
وي با بيان اينكه بايد رتبه بندي اقتصاد ايران در اولويت دولت باشد و سپس شركت هايي كه مايل به حضور در بازارهاي جهاني هستند، اعتبارسنجي شوند، گفت: صرف داشتن رتبه بين المللي مشكلي حل نمي كند بلكه بايد با استفاده از آن در بازار جهاني حضور يافت ؛ از خارج از كشور بيمه اتكايي پذيرفت و يا خدمات بيمه اي ارايه كرد.
وي افزود: اگر رتبه بين المللي نداشته باشيم، ديگر كشورها يا با شما همكاري نمي كنند و يا اينكه 2 برابر رقبا با شما كار مي كنند.
تاجدار در پاسخ به اين سوال كه ايده پرورش شتر از سوي شركت هاي بيمه براي كاهش نرخ ديه در كشور به چه سرانجامي رسيد، گفت: از نظر تئوري شايد اين كار براي كاهش قيمت شتر خوب باشد اما واقعيت اين است كه پرورش شتر كار صنعت بيمه نيست و بايد به مرود به سمت منطقي كردن اقتصاد باشيم و به قوه قضاييه بقبولانيم كه وقتي نرخ تورم كاهش يافته، افزايش ديات معقول نيست.

*تشكيل 9 هزار پرونده درباره زلزله كرمانشاه
مديرعامل بيمه البرز در ادامه به زلزله اخير كرمانشاه و جان باختن 521 نفر از هموطنان در اين حادثه اشاره كرد و گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه بين سه تا پنج درصد از واحدهاي مسكوني خسارت ديده، پوشش بيمه داشته اند.
وي افزود: انتظار مي رود در كنار گسترش چتر پوشش هاي بيمه اي در كشور، وجدان كاري و نظارت ها در ساخت و سازها در كشور نيز افزايش يابد تا در صورت بروز حوادث غيرمترقبه، خسارات ناشي از آن نيز به حداقل برسد.
وي پايين بودن عمر مفيد ساختمان ها را يكي از مشكلات صنعت ساختمان و نيز صنعت بيمه عنوان كرد و گفت: در حالي كه عمر مفيد ساختمان ها در برخي كشورها بيش از 100 سال است، در ايران زير 25 سال برآورد مي شود.
وي با بيان اينكه بيمه البرز 9 هزار پرونده خسارت در زمينه زلزله كرمانشاه داشته است كه خسارت وارده به آنها از 3 ميليون ريال تا 300 ميليون ريال را در بر مي گيرد، گفت: در اسرع وقت خسارت ها را ارزيابي و بيمه گذاران پرداخت مي كنيم
1396/09/16 تاریخ ثبت :
560 تعداد بازدید :
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal